Interpellation/fråga

KF 26 Interpellation av Mohamad Hassan (L) om ekon-stöd till Gottsundamammorna

Det här är ett beslutsunderlag.

Sammanfattning

undefined