Interpellation/fråga

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om försörjningsstöd

Det här är ett beslutsunderlag.