Interpellation/fråga

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om mer information från polisen i Uppsala

Det här är ett beslutsunderlag.