Motion

Motion av Mohamad Hassan (L) om att vidta åtgärder i Boulehallen i Gottsunda