Interpellation/fråga

Fråga av Simon Alm (SD) om bidragsfuskande vuxna ensamkommande invandrarungdomar