Interpellation/fråga

Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter