Ärende

Redovisning av partistöd 2017 samt utbetalning av partistöd för 2019

Det här är ett beslutsunderlag.