Ärende

Ersättning(LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård 2019

Det här är ett beslutsunderlag.