Interpellation/fråga

220. Interpellation av Simon Alm (SD) om skadegörelse riktat mot skolfastigheter