Ärende

213. Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2