Interpellation/fråga

237. Interpellation av Benny Lindholm (L) om Bostad först