Interpellation/fråga

Svar på interpellation om remissvar vinster i välfärden