Motion

20. Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om ett kunskapscampus i Södra staden