Motion

18. Motion om utveckling Seminarieområdet till stadsdelspark