Motion

16. Motion av Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till Träffpunkter