Interpellation/fråga

154. Interpellation om att utveckla Uppsalas historiska centrum