Interpellation/fråga

153. Interpellation om hur majoriteten planerar att lösa köerna i förskolan