Interpellation/fråga

143. Interpellation av Anna Manell (L) om smittspridning i förskola och skola