Interpellation/fråga

83. Interpellation om omänsklig behandling av barn som vistas i kommunen