Interpellation/fråga

76. Interpellation om bristen på förskoleplatser under våren - med svar