Interpellation/fråga

75. Fråga av Benny Lindholm (L) om styrningen och insynen i omsorgsnämnden.