Interpellation/fråga

74. Fråga av Stefan Hanna (C) om Uppsala kommuns beredskapsinfrastruktur