Interpellation/fråga

59. Interpellation om majoritetens ensidiga parkeringspolitik - med svar