Interpellation/fråga

55. Interpellation om remissvar vinster i välfärden - med svar