Interpellation/fråga

50. Fråga av Markus Lagerquist (M) om Sirius träningsförutsättningar