Motion

48. Motion om att konsekvensanalys behövs innan borttagande av parkeringsplatser