Ärende

40. Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område