Interpellation/fråga

114. Interpellation om smittspridning i förskola och skola- med svar