Interpellation/fråga

svar interpellation Svartbäcksgatan