Ärende

252 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder