Ärende

118. Ansökan om borgen för ränteposition från IFU Arena AB