Ärende

116. Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism