Interpellation/fråga

90. Interpellation av Markus Lagerquist (M) om simhall i Stenhagen