Interpellation/fråga

85. Interpellation av Markus Lagerquist (M) om hanteringen av Klättercentret