Motion

144. Motion om särskilt äldreboende med en palliativ enhet kallad ”Omtanken”