Motion

143. Motion om hur kommunen ska hantera avstängningar av gator vid ombyggnation