Motion

139. Motion om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala kommun