Interpellation/fråga

38. Interpellation om övergripande säkerhet i förskolor och skolor