Interpellation/fråga

36. Interpellation om effektiviseringar av övrig personal i gymnasieskolan