Ärende

23. Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden