Ärende

22. Ansökan om kommunal borgenför nybyggnation, AB UTK Hallen