Interpellation/fråga

72. Interpellation om säkring av familjehem