Interpellation/fråga

Interpellation och svar om Flottsundsbron