Interpellation/fråga

106. Interpellation om säkerhetsarbetet för förtroendevalda i Uppsala kommun