Interpellation/fråga

105. Interpellation av Markus Lagerquist (M) om simhall i Stenhagen