Interpellation/fråga

198. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning