Ärende

195. Motion av Jonas Segersam (KD) om indexering av kommunens avgifter