Ärende

185. Tillfälliga regler och avgift för mobil restaurangverksamhet (street food)