Interpellation/fråga

Interpellation om tillfällig uppställningsplats för EU-migranter