Interpellation/fråga

Fråga om vad som händer med Skogstorpets förskola i Lindbacken